Gepersonaliseerd onderwijs


Steeds meer ervaren we dat ouders bewust kiezen voor onze school. Voor veel ouders hoeft de school ook niet meer ‘om de hoek’ te liggen. Naast leerlingen uit de wijk ontvangen leerlingen uit het Wooldrik, Stokhorst, Ribbelt, Eekmaat, Cascade, de Eschmarke, de Bothoven, het centrum en zelfs uit Lonneker. Wij willen dat elk kind wordt uitgedaagd, we willen dat elk kind mag uitvinden / ontdekken, we willen dat elk kind op eigen niveau werkt, we willen dat elk kind mag excelleren, we willen dat ze samen leren werken, we willen dat ze (mede) verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en dat ze ruimte hebben en krijgen om hun talent te ontdekken. Onderwijs is voortdurend in beweging. Als onderwijsteam hebben we uitgesproken dat wij willen meebewegen met de ontwikkelingen, met de leerling voortdurend in ogenschouw.

Op een GO school (gepersonaliseerd onderwijs) werkt een kind op eigen niveau. Een GO school is afgestapt van klassikaal onderwijs. Iedere ouder geeft aan dat dat zijn kind niet exact hetzelfde is als alle andere kinderen en dat klopt! Waarom leren we op de basisschool dan wel allemaal hetzelfde?

Op een GO school werken ze daarom in workshops. Een kind ontvangt zo de instructie voor dàt val op eigen niveau. Bij ons op school werken veel kinderen al verder dan het gemiddelde per vak. Sommige kinderen doen juist een stapje terug, omdat dit hun niveau is. Zo leren ze het juiste, werken niet apart van de groep en het kind voelt behoudt op deze manier haar zelfvertrouwen.

Gepersonaliseerd onderwijs (GO-school)
Wat een kind op een basisschool moet leren is wettelijk bepaald en wordt getoetst d.m.v. de bekende CITO toetsen. Op een GO school is dat niet anders. Op een GO school leert het kind verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Dit doen we in speciale coachgesprekken met de coach, een eigen planning en een eigen werkhouding.

Groepen

We kiezen bewust voor heterogene groepen. Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen moeten ervaren hoe het is om een keer de jongste in de groep of een keer de oudste in de groep te zijn. Jonge leerlingen leren van oudere leerlingen en oudere leerlingen vinden het fijn om jongere leerlingen te begeleiden / te helpen. We hebben onze groepen namen gegeven van natuurkundigen. Zij hadden zijn bekend geworden door hun ‘uitvinding’ / hun talent. Natuurlijk passen deze namen bij onze visie en de naam van de school. Ook hebben de namen een directe link met onze wijk. Nieuws uit de groepen verzorgen wij via ClassDojo. Ouders van de leerlingen kunnen inloggen op klasbord en zo het nieuws van de groep bijhouden en foto’s bekijken.
Madame-Curie.png

Groep 1 / 2
Madame Curie

 
Marconi.png

Groep 1 / 2
Marconi

 
Franklin.png

Groep 3 / 4 / 5 Franklin

 
Galvani.png

Groep 3 / 4 /5 Galvani

 
Volta.png

Groep 6 / 7 / 8
Volta

 
Edison.png

Groep 6 / 7 / 8 Edison

 
Faraday.png

Groep 6 / 7 / 8
Faraday

 
Christiaan-Huygens3.png

Groep 6 / 7 / 8
Huygens

 
Classdojo.png

Login ClassDojo

 

Individueel Ontwikkel Plan (IOP)

In samenwerking met de leerling en ouders stellen we een individueel ontwikkel plan op. Dit individuele ontwikkel plan, waar we in groep 1 mee starten en eindigen in groep 8, is voor iedere leerling uniek. De coach (leerkracht) is verantwoordelijk voor het IOP. Ons IOP vervangt het klassieke rapport. De coach plant om de zes weken (vijf / zes coachgesprekken per schooljaar)een coachgesprek. Binnen het IOP gesprek stellen we doelen op voor de leerling. Dit zijn doelen op het gebied van rekenen, taal, spelling, zaakvakken, gedrag en/of 21ste Century Skills.

Wij zien ouders als partner tijdens (ieder) een coachgesprek. Toch stellen wij dat ouders bij minimaal bij drie van de vijf coachgesprekken aanwezig moet zijn. Door het individuele karakter in elk plan zorgen we ervoor dat elke leerling onderwijs op maat aangeboden krijgt. Binnen het ontwikkel plan houden we rekening met; de leerbehoeften van leerlingen, ontwikkelingstempo, verschillende interesses, talenten en verschillen in hun mogelijkheden. Door het individuele karakter hoeven we geen apart programma te ontwikkelen voor de (hoog)begaafde leerlingen of de leerling die meer zorg nodig heeft.

Talentenplein

Twee keer per week werken de leerlingen op het talentenplein (dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur / vrijdagochtend 11.15 - 12.20 uur). Op het Talentenplein kiest de leerling een workshop die hij leuk vindt en/of waar hij goed in is. De workshops van het Talentenplein variëren. Een leerling kan onder andere kiezen uit; drama, verzorging, moestuin, muziek, textiel, natuur, koken en techniek, maar hij kan ook kiezen uit bijvoorbeeld programmeren, een presentatie maken, presenteren een groepje begeleiden of werken met robots. Een leerling kan er zelfs voor kiezen om zelf een workshop te organiseren. Ook klassieke vakken als handvaardigheid en tekenen hebben een plek binnen het Talentenplein gevonden. De keuzemogelijkheden hebben allemaal betrekking op vaardigheden die de leerling nodig heeft voor zijn toekomst. Hulp van ouders is voor ons binnen dit project onmisbaar. We vragen ouders mee te helpen en mee te begeleiden. Er zijn zelfs enkele ouders zo creatief, dat ze een groepje allen kunnen begeleiden en instrueren. Dikwijls is er een ouder die een groepje leerlingen iets wil leren waar de betreffende ouder een talent (vakgebied) voor heeft. Dit kan een workshop zijn vanuit diverse thema’s. 

 

DSC_0241_kl.jpg
10 BELOFTEN

GO SCHOLEN DOEN 10 BELOFTEN AAN IEDER KIND

 

 1. We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
 2. We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
 3. We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
 4. We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
 5. We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
 6. We zullen je helpen bij het omgaan met anderen.
 7. We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
 8. We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
 9. We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
 10. We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.
IPADS
Elke leerling beschikt over een iPad. De leerling ontvangt bij de start van zijn schoolloopbaan de iPad van school. Wij richten de iPad voor de leerling in. Daarmee bedoelen we dat we de juiste Apps aan de leerling beschikbaar stellen. Ook de ‘achterkant’ richten we in. Met de achterkant bedoelen we dat ze in ons systeem gehangen worden, dat we kunnen zien wat de leerling doet en dat we functies van de iPad aan en/of uit kunnen doen. Dit doen we, omdat we willen zien wat de ontwikkeling van de leerling is en we willen dat de leerling veilig met de iPad kan werken. De iPad mag mee naar huis. De leerling kan op deze manier altijd leren (Always Learning). Steeds vaker merken we dat een leerling het onwijs leuk vindt om thuis te leren. De iPad gaat ook mee naar huis, zodat de leerling samen met de ouder de workshops voor de volgende dag / week in kan plannen.
Bordfolio.JPG
HOOGBEGAAFDHEID

Ieder kind, ook hoofbegaafd, heeft recht op instructie.
Op De Uitvinding spreken wij liever over een hoog leerpotentieel. Het potentieel dat een kind heeft om te kunnen excelleren. Veel scholen in Nederland kunnen passend onderwijs bieden voor een kind met een laag of gemiddeld leerpotentieel. Voor een kind met een hoog leerpotentieel is dat voor de meeste scholen veel moeilijker. Het probleem zit in het schoolsysteem, want hoe kun je op zoveel verschillende niveaus instructie bieden? Het lukt veel scholen nog wel om te differentieren in stof, maar daarna staat een kind met een hoog leerpotentieel er vaak alleen voor.

Bij ons kan een kind plannen voor de workshops. Een leerling uit groep 5 kan bijvoorbeeld kiezen voor workshops op niveau groep 6, 7, 8 of hoger... Op deze manier kunnen wij elk kind die instructie en de uitdaging bieden die het nodig heeft om school leuk te vinden. Na niveaugroep 8 gaan wij verder op 1f, 2f of zelfs 3f. Na niveaugroep 8 bieden wij ook onze wiskundelessen voor leerlingen die de basisstof uit hebben. We verrijken niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte. 
Doordat een leerling, samen met de ouder, bewuste keuzes kan maken vanuit zijn IOP voor een de workshops heeft hij zijn eigen individuele ontwikkelplan en in de stamgroep blijft hij bij zijn leeftijdsgenoten.

Plusklas.
Wij kiezen bewust voor geen plusklas. Doordat de leerling keuzes kan maken uit workshops op niveau bieden wij elk kind elke dag instructie en verwerking op eigen niveau. In een plusklas ontvangt een leerling vaak één keer per week instructie op maat. Ook maak je dan uitzonderingen tussen leerlingen, terwijl dat in onze praktijk dus niet nodig is.

Rol Ouders

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij De Uitvinding. Wij zien ouders als partner van de school.
De betrokkenheid van de ouder verhoogt de motivatie en prestaties van leerlingen. Zowel de ouders als de leerkrachten hebben een taak in de opvoeding en leren van de kinderen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ouders en leerkrachten goed samenwerken.

Inspraak.
We betrekken ouders bij het leerproces van hun kind en de schoolorganisatie. Een ouder kan precies zien wat een kind op school leert. De doelen van de leerling staan in het IOP (individueel ontwikkel Plan) en kan ten allen tijde ingezien worden door leerling èn ouder. Een ouder kan met zoon of dochter workshops voor de volgende dag plannen.
Het is belangrijk om samen te plannen om te zorgen dat de juiste doelen aangeboden worden.
Kortom, u bent als ouder altijd op de hoogte. 

We hebben op onze schooleen ouderraad en een medezeggenschapsraad. De M.R. speelt een belangrijke rol op OBS De Uitvinding, omdat zij mee beslissen in beleidskundige onderwerpen van onze school.

Leerprestaties.
Naast de leerprestaties vinden wij het van het grootste belang dat de leerlingen en ouders zich bij ons op school thuis en betrokken voelen. Kinderen vinden het vaak moeilijk om te vertellen wat ze op school geleerd hebben. Als ze iets ouder zijn vinden ze het vaak niet fijn om hierover te kletsen, terwijl u als ouder toch erg benieuwd bent hoe die dag geweest is. Via het ouderportaal kunnen ouders exact zien wat hun zoon/dochter die dag gedaan heeft en wat hij/zij de volgende dag leert.

Rol Coach / Stamgroepleerkracht

Naast lesgevende taken hebben leerkrachten op De Uitvinding ook andere taken en/of rollen.

Vakspecialist.

De leerkracht is vakspecialist voor het vak waar ze goed in zijn. Op deze manier maken we gebruik van het talent van leerkracht. De leerkracht kan zich op deze manier helemaal specialiseren en focussen op de leerling voor zijn of haar vak. Zo onstaat er meer samenhang en kwaliteit per vakgebied.

Coach.
De leerkracht is ook coach van een aantal leerlingen. De coach volgt de ontwikkeling van de leerlingen en voert IOP gesprekken met de leerling en ouders. De coach leerlingen zitten voor het grootste deel bij de coach in de groep. Op deze manier onstaat er een warme band tussen leerlingen en coach.

Stamgroepleerkracht.
De leerlingen starten altijd in hun stamgroep. Dit is een heterogene groep. Dit voelt voor de leerling als ' zijn'  klas. De start van de dag, de pauzes, gymnastiek gebeurt altijd in de stamgroep. Vanuit de stamgroep vertrekken leerlingen naar de workshops.

Djeda.JPG
DE COACH
 • Volgt de ontwikkeling van het kind
 • Registratie en evaluatie
 • Bouwt een relatie op met leerling en ouders
 • Staat voor een bepaalde periode vast
 • Is het aanspreekpunt
 • Maakt het IOP (individueel ontwikkelingsperspectief)
 • Voert het gesprek t.a.v. het VO (voortgezet onderwijs)
 • Voert het NSCCT gesprek (leerpotentieel leerling)
 • Voert het NIO gesprek  (intelligentieonderzoek)
 • PBS
 • Zorg/breedteteam
DE STAMGROEPLEERKRACHT
 • Verzorgt dagelijkse workshops
 • Is het aanspreekpunt dagelijkse gang van zaken
 • Heeft dagelijkse meldingsplicht indien het niet goed gaat (met coach en ouders)
 • Belt ouder bij voorval leerling
 • PBS
** CITO toetsen bij de vakspecialist
DSC_0239_kl2.jpg

GEÏNTERESSEERD?

OBS De Uitvinding
Velveweg 52, 7533 XK Enschede
053 431 92 23  |  info@deuitvinding.nl