VISIEOp obs De Uitvinding geven we de leerlingen WereldWijsonderwijs. We zoeken naar grenzen, van klein naar groot. We halen het maximale uit de leerling. We zoeken naar talenten en we benutten deze met de leerling. Dat alles in relatie met de wereld om hen heen. Bij elk vakgebied zetten we moderne technologie, op onze school de iPad, in als ondersteuning, aanvulling of vervanging binnen de les. Dit doen we met als doel het leerproces te ondersteunen, aantrekkelijker te maken, te versnellen of te verrijken.


WereldWijsonderwijs begint heel dichtbij het kind. Hoe ouder het kind wordt hoe groter de wereld om hen heen wordt. Dit kan bij ieder kind anders zijn. Zoekend naar grenzen steeds verder bij je vandaan op de wereld, maar ook naar steeds meer nieuwe uitdagingen, met als doel het beste uit jezelf te halen. Talenten moet een kind ontdekken, pas dan kun je deze optimaal benutten en investeren. De wereld om je heen zijn sociale contacten en ruimten, maar denk ook aan de digitale wereld.


GEPERSONALISEERD ONDERWIJS
De vakken rekenen, taal, technisch lezen, spelling, schrijven, wereldoriëntatie en begrijpend lezen bieden we aan in workshops. Deze workshops volgt de leerling op eigen niveau. Vervolgens maken de leerlingen de verwerking op eigen niveau op hun iPad. Zo zitten leerlingen in een groep maar werken wel aan hun eigen ontwikkelplan.

VROEGTIJDIG ENGELS
Als je de wijde wereld in wilt trekken, fysiek of digitaal, dan zal een leerling zich verstaanbaar moeten maken. Dat kan op vele momenten in het Nederlands, maar dat kan op veel meer momenten in het Engels. Daarom confronteren we vanaf groep 1 t/m groep 8 onze leerlingen met Engels, zodat ze aan het einde van de schoolloopbaan Engels kunnen spreken, begrijpen en zich waar ook te wereld verstaanbaar kunnen maken. De lessen Engels worden verzorgd door onze vakdocent Engels, Connor Egberink (native speaker). 

DE LEERLING
Een leerling zal zich in vele verschillende situaties moeten kunnen gedragen. Als eerste moet een leerling dan weten wat normaal gedrag (het verwachte gedrag) is. Op school heeft de leerling daarom gedragsverwachtingen opgesteld en lesjes gekregen wat we van de leerling verwachten. We leren leerlingen gedrag aan waarmee ze zich in wereld (ook bij culturele verschillen) kunnen redden. Elke leerling heeft een mening. Hij zal moeten leren hoe hij zaken moet verwoorden, in kan brengen en/of kan overtuigen. Leerlingen moeten ervaren dat hun mening er toe doet. In de Kinderraad worden allerlei zaken ingebracht en besproken. Elke leerling zal op enig moment zitting mogen nemen in onze Kinderraad. 

TALENTENPLEIN
Tijdens de workshops op ons talentenplein doen we een beroep op de creativiteit en de samenwerking van de leerling. De leerling kan kiezen uit drama, muziek, dans, handvaardigheid, tekenen, yoga, techniek, programmeren,koken, schilderen, handwerken etc... Leerlingen van groep 1 t/m 8 worden in verschillende groepen ingedeeld. De leerling leert samen te werken met leerlingen uit groep 1 t/m groep 8. De leerlingen mogen workshops kiezen op basis van hun eigen talenten en/of interesses.
De workshops worden vormgegeven door leerkrachten, ouders, deskundigen en/of leerlingen zelf waarbij deze hun eigen talenten, hobby's en expertise inzetten.

LESSEN IN GELUK, “DE GELUKSKOFFER”
Iedere leerling kan voor zichzelf zijn geluk bepalen! De grote vraag is alleen; hoe doe je dat? Geluk is maakbaar en je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. In onze gelukslessen, die we aanbieden tijdens de week van het geluk (elk jaar in maart), leren de leerlingen wat geluk is en hoe je zelf kunt bepalen hoe gelukkig je bent en wat je kunt doen om invloed te hebben op je eigen geluk. Natuurlijk wil elke ouder dat zijn/haar kind gelukkig is. Gelukkig weten we door onze lessen dat de leerlingen daar niet anders over denken.

SPORT EN BEWEGING
Een leerling maakt ook in zijn vrije tijd keuzes. Met wie speel ik en voor welke activiteit kies ik. Dat kan allemaal binnen beweegwijs. Onze specialist bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel daarvan. Hij organiseert beweegwijs op het plein, de gymlessen en de sporttoernooien na schooltijd. De wereld om de leerling heen is meer dan gezin, school en de digitale wereld.

NIEUWSGIERIG, VERWONDERING, VERKLAREN EN BESCHRIJVEN
Termen waar die we als leerkracht door alle thema’s / onderwerpen / lessen heen in ons achterhoofd hebben en die we hanteren door leerlingen uit te dagen en kansen te geven. Het geven van vrijheid, maar ook het geven van open- en verwonderingvragen zijn essentieel om talenten van leerlingen boven tafel te krijgen.

21ST CENTURY SKILLS
Tijdens talentenplein en de workshops wereldoriëntatie integreren we de 21e eeuwse vaardigheden. Hierbij moet gedacht worden aan deze vaardigheden:
kritisch denken, creatief denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking, probleem oplossen en creatief denken.
Dit zijn vaardigheden die de leerlingen ook in de toekomst nodig zullen hebben.

DSC_0239_kl.jpg
SPEERPUNTEN

WIJ ZIJN EEN ‘SCHOOL VOOR DE TOEKOMST’

Onze speerpunten zijn:

 • Gepersonaliseerd leren
 • Leerling als ambassadeur
 • Talentenplein
 • Vroegtijdig Engels (groep 1 t/m 8)
 • Workshops
 • Lessen in geluk, “De gelukskoffer”
 • Sport en beweging
 • Nieuwsgierig, verwondering, verklaren en beschrijven
 • 21st century skills

Onderwijsteam

Binnen het onderwijsteam maken we gebruik van de talenten van de leerkrachten (naast leerlingen hebben ook leerkrachten verschillende talenten). Binnen school spreken de leerlingen de leerkrachten aan met ‘juf’ en ‘meneer’.

Niels-Anderson.png

Niels Anderson

Directeur, M SEN

Jorieke-Lasonder.png

Jorieke Lasonder

Projectleider GO
Specialist ICT
Rekenspecialist bovenbouw
Groep Volta
Lauren-Postma.png

Lauren Postma

Talentbegeleider hoogbegaafdheid
IB-er
Rekenspecialist bovenbouw
Groep Volta

Iris-Ossenschot.png

Iris Kalteren

Specialist taal
Groep Marconi

Saskia-Terink.png

Saskia Terink

Administratie

Rianne-Schuurman.png

Rianne Schuurman

Specialist taal, M SEN
groep Madame Curie

Jasmijn.png

Jasmijn

Specialist rekenen, M SEN
Groep Marconi

Maurice-Ermen.png

Maurice Ermen

Specialist W.O. en 21ste C.S.
Groep Edison

Maaike-Nijmeijer.png

Maaike Nijmeijer

Specialist begrijpend lezen, M SEN
Groep Faraday

Lisa-Mos.png

Lisa Mos

Specialist lezen en schrijven,
MLI, Groep Galvani

Julia.png

Julia

Specialist taal
Groep Edison


Lieke-kuiper.png

Lieke Kuijper

Specialist rekenen, M SEN 
Groep Franklin

Connor-Egberink.png

Connor Egberink

Vakspecialist Engels
Groep 1 t/m 8

Bert-Dille.png

Bert Dille

Congierge / BHV-er

Allison2.png

Allison Kaspers

specialist spelling
groep Faraday
Lisette-Klein-Hemmink.png

Lisette Klein Hemmink

Leerkracht gezond gedrag, gymleerkracht

Tim-Nijenhuis2.png

Tim Nijenhuis

Wijkcoach
Elke maandag aanwezig.

PBS - Positive Behavour Support

We willen dat onze leerlingen opgroeien in een positieve leeromgeving. Met PBS lukt ons dat! Bij de start van dit schooljaar gaan we het achtste PBS jaar in en zijn daarmee een school die al ver is met het invoeringsproces. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Positief gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Wij willen dat iedereen binnen school zich gelukkig voelt.


Kernwaarden van de Uitvinding
TROTS
VERANTWOORDELIJKHEID
RESPECT
Met als uiteindelijke hoofdwaarde; GELUKKIG!


EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN PBS IS DE 4 : 1 REGEL
We benaderen een leerling vier keer positief en daar mag dan één corrigerende opmerking tegenover staan. Een ander belangrijk onderdeel is het beschrijven van gedragsverwachtingen. Onze leerlingen weten precies welk gedrag er van hen gevraagd wordt. Doordat ze weten wat er gevraagd wordt, zijn ze ook in staat zich hieraan te houden. Gedrag leren we aan door een PBS lesje. School, ouders en jeugdzorg werken actief samen in dit proces. PBS biedt een goede basis voor het gebruik van andere gedragsprogramma's. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Ook de Hofferie hanteert PBS. Op deze manier ontstaat er een mooie ononderbroken ontwikkeling van 0 t/m 13 jaar. Uit de laatste enquête blijkt dat alle leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Wij hebben een pestprotocol, maar we hopen deze niet te gebruiken. Onze insteek is gericht op het bevorderen van positief gedrag. Mocht blijken dat er gepest wordt op onze school, dan pakken we het pestprotocol bij de hand.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze IB-er en tevens vertrouwenspersoon, Jorieke Lasonder.


Op de pleinen vergroten we de veiligheid door de methode “beweegwijs”.
Leerlingen leren met elkaar samen te spelen, keuzes te maken en samen te bewegen.

DSC_0247_kl.jpg
BEWEEGWIJS
BeweegWijs is een pleinspeelmethode waarbij leerlingen leren samenspelen. De spellen worden op een gestructureerde wijze aangeboden door onze specialist bewegingsonderwijs, Lisette Klein Hemmink. De kleuren op het plein staan voor een manier van spelen.


Leerlingen mogen kiezen voor de manier van spelen:
 • Naast elkaar spelen - Blauw
 • Samen spelen - Groen
 • Om de beurt spelen - Geel
 • Samen het spel op gang houden - Oranje
 • Tegen elkaar spelen - Rood
DSC_0241_kl.jpg

Kinderraad

We vinden het belangrijk dat leerlingen breder kijken / nadenken dan de wereld om hen heen. In de Kinderraad mogen ze meedenken over de klas, de school en de wijk. De leerlingen kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden of waar ze zich voor in willen zetten. Aan de Kinderraad is tevens een budget gekoppeld, zodat ze naar aanleiding van ideeën doelen kunnen realiseren. De kinderrraad wordt begeleid door de moeders Kaja en Suzanna en Niels Anderson.
Aantal gerealiseerde ideeën: taartenbakwedstrijd, meegedacht over de inrichting van Lumen, meegedacht over de neuwe naam, anti-rookbordjes etc...

IKC LUMEN
IKC Lumen is een integraal Kindcentrum in Enschede-Oost.
DSC_0262_kl2.jpg
ONS IKC BESTAAT UIT
 • Voorschoolse opvang, Kosmo (VSO), vanaf 7.00 uur.
 • Peuteropvang, een viertal peuter groepen. Twee groepen 2- tot 3-jarigen en twee groepen 3- t/m 4-jarigen Kosmo
 • Buitenschoolse opvang, Kosmo (BSO), tot 18.00 uur.
 • Kinderopvang, voor kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jarigen aan de Lage Bothofstraat 301 , zie ook www.kosmo.nl
 • Naschoolse activiteiten
 • Katholieke basisschool De Kubus
 • Openbare basisschool De Uitvinding

LEIDINGGEVENDEN VAN DE ORGANISATIES ZIJN
 • Teamleider Mirian Dalenoort van Kosmo (T. 088-2347400)
 • Directeur Leentje Busschers van KBS De Kubus (T. 053 430 60 37)
 • Directeur Niels Anderson van OBS De Uitvinding (T. 053 431 92 23)
ONZE VISIE
IKC Lumen biedt alle kinderen van 0-14 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze focus is positiviteit! Wij bereiden kinderen voor op een wereld die steeds groter wordt. We verkennen die wereld samen, stap voor stap, in een veilig leerklimaat. Binnen ons Integraal Kindcentrum creëren we een omgeving die uitnodigt, waar ideeën de ruimte krijgen en talenten worden ontwikkeld. In goede afstemming met ouders zijn we verantwoordelijk voor liefdevolle opvang en wereld verkennend onderwijs. Van ‘Samen doen’ kun je genieten en kinderen, ouders leerkrachten en bezoekers van Lumen profiteren daar optimaal van. Wij hebben een positieve uitstraling voor de gehele wijk en ver daarbuiten, we groeien!


WIJ GELOVEN
Wij geloven erin dat de houding van iedere medewerker er toe doet. Het ligt in onze macht het kind een gevoel van geluk te laten ervaren, binnen ons IKC. We geloven dat longitudinale leerlijnen belangrijk zijn voor de optimale ontwikkelingskansen. Sleutelwoorden hierin zijn afstemming en samenwerking. Voor een brede optimale ontwikkeling is er continu afstemming en verbinding met de wijk. Als wij hierin geloven dan zien wij leerlingen als parels, die af en toe opgepoetst moeten worden. “Zonder wrijving, geen glans”. Ouders zijn eigenaar van de opvoeding van hún kinderen. Wij zien ze als belangrijke gesprekspartner en wij zoeken voortdurend afstemming met hen, om onze afgesproken doelen te behalen


WIJ BELOVEN
Wij beloven onze kinderen en leerlingen vanuit een positieve professionele grondhouding in hun kracht te zetten. Wij beloven onze ouders (de wijk) vanuit dezelfde positieve professionele grondhouding consequente ondersteuning tijdens de schoolloopbaan van hun kind. Wij beloven als IKC Lumen te zorgen voor verbinding binnen de wijk.


WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK
Wij hebben een open, congruente houding in onze communicatie. Men mag ons te allen tijde aanspreken op onze visie en houding. Wij spreken elkaar (ouders, kinderen, professionals) voortdurend aan op de voorwaardelijke positieve professionele grondhouding, die belangrijk is voor de verbinding, voor optimale ontwikkelingskansen, voor groei.


REALISATIES
Om onze doelstellingen te verwezenlijken maken wij gebruik van onder meer gebruik van onze protocollen die bekend zijn bij alle medewerkers op de werkvloer. We maken gebruik van subsidies, landelijk en/of gemeentelijk. De inzet van deze subsidies is altijd met de focus op langdurige inzet, in plaats van op projecten, tenzij expliciet anders vermeld.


BINNEN LUMEN ZIJN TEVENS GEVESTIGD
Logopedie Centrum / GGD Twente (consultatiebureau) / Fysiotherapie, FITclinic / De Vleeschhouwerij / De Woonplaats


Kijk voor meer info op www.lumen.nl

Openbare School

Een openbare school betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof, ras, of huidskleur. In de lessen besteden we aandacht aan verschillen in denkbeelden, opvattingen en levensovertuiging. We staan open voor elkaars mening en we zijn bereid het eigen standpunt te herzien. Wie een bezoekje brengt aan onze school, zal de sfeer van openheid, vriendelijkheid en verdraagzaamheid ervaren. Voor ons is iedereen gelijkwaardig. Kinderen spelen, werken en leren samen. Ze leren elkaar begrijpen, ze krijgen waardering voor andere opvattingen en zullen elkaar accepteren. Dat is belangrijk voor de toekomst. De leerkrachten brengen de leerlingen in aanraking met allerlei opvattingen in onze maatschappij en met verschillende geestelijke en culturele stromingen. Ze doen dat echter zonder één mening als de enig juiste te propageren. 

WAARDEN EN NORMEN
Binnen PBS hebben we duidelijk afgesproken wat we van de leerlingen en leerkrachten verwachten. Dit zijn onze duidelijke waarden en normen. Ook hebben we duidelijk consequenties geformuleerd wanneer er leerlingen en/of leerkrachten zijn die zich niet houden aan deze verwachtingen.

Uiterlijk School

In 2015 heeft de wethouder van onderwijs, de heer Eelco Eerenberg, onze school geopend. We waren toen de eerste ' 'Steve JobsSchool' van Twente en Oost-Nederland. Kort daarna hebben we de overstap gemaakt naar 'gepersonalisseerd onderwijs', omdat dat veel meer aangeeft waar wij voor staan. Wij zijn er van overtuigd en hopen, dat andere scholen ons voorbeeld zullen volgen, omdat we zeer specifiek een leerling kunnen onderwijzen, begeleiden en voor kunnen bereiden op de toekomst. 

360-view-WIT1.png
NEEM EEN KIJKJE IN DE SCHOOL

LUMEN
We zijn gehuisvest in één van de mooiste schoolgebouwen van de regio, in het gebouw ‘Lumen’.
We hebben het gebouw zo in kunnen richten dat het past bij het nieuwe leren!”


LOKALEN
Wij beschikken over vakspecialistische lokalen. Zo hebben we een rekenlokaal, een taallokaal, een spellingslokaal, een speelleerlokaal en een leeslokaal. De activiteiten die ondernomen worden refereren uiteraard naar het lokaal.


STILTEPLEIN
Op de eerste verdieping ligt ons mooie Stilteplein. Op het Stilteplein werkt elke leerling aan zijn eigen taak op zijn eigen niveau. Op het Stilteplein werkt een leerling aan zijn eigen doel, dat hij samen met zijn coach opgesteld heeft. Alle leerlingen mogen hier werken. Het kan dus prima zo zijn dat een leerling van groep 8 werkt aan een tafel waar ook een leerling van groep 4 werkt, mits ze geconcentreerd kunnen werken. Ze werken tenslotte op eigen niveau. Zo leert de leerling zich zelfstandig te ontwikkelen en leert hij/zij een planning te maken. Tevens leert de leerling om te gaan met gegeven verantwoordelijkheden.


SAMENWERKPLEIN
Op de begane grond ligt ons Samenwerkplein. Op het Samenwerkplein, de naam zegt het al, mag de leerling met anderen samenwerken. Samenwerken vinden wij één van onze belangrijke vaardigheden die je in je verdere leven nodig hebt. Het Samenwerkplein bestaat uit de oranje hoek, de gele hoek, de groene hoek en de zitkussenhoek.


NAAM DE UITVINDING
Bij een nieuwe school en locatie hoort ook een nieuwe naam. ‘De Uitvinding’ past perfect in de ontdekwijk waar onze school gehuisvest is en bij de visie van onze school. ‘Ontdekken' en 'licht’ vind je dan ook terug in ons nieuwe logo. We geven leerlingen alle mogelijkheden om hun talenten ‘uit te vinden’ via diverse workshops, the 21th century skills (oa. samenwerken, programmeren, moestuin, creatieve- technische vaardigheden).
Dit alles maakt ‘De Uitvinding’ helemaal van deze tijd. De leerlingen noemen we 'De Uitvinders'. Dat past bij het type onderwijs dat wij geven. Kinderen kunnen namelijk zelf ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en zich daarop verder ontwikkelen


VERKEERSVEILIGHEID
Rond ons gebouw Lumen zijn speciale verkeervoorzieningen aangebracht, zoals een ‘zoen en zoef’ strook en de vele parkeerplaatsen rondom het gebouw. Hoofdregel is dat we als volwassenen het goede voorbeeld geven. Dus, op de juiste wijze oversteken en de auto alleen parkeren waar het mag. Oversteken door kinderen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van ouders. Fiona Hoftijzer is namens de ouders onze verkeersouder en Niels Anderson is dit namens het team. Zij zijn tevens aanspreekpunt.


SPECIALE VOORZIENINGEN
Binnen het gebouw Lumen vindt u verschillende disciplines die elkaar aan kunnen vullen en/of versterken. De Hofferie verzorgt het peuterarrangement, de VSO en de BSO. Ook vindt u het consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie, de wijkcoaches en een katholieke basisschool De Kubus in dit gebouw. Ook hebben wijkactiviteiten een prominente plek binnen Lumen. 


SPEELRUIMTE / GYMLOKAAL
Rondom Lumen hebben we verschillende speelruimten. Aan de zuidkant van het gebouw hebben we een speelplein voor de kinderen t/m 7 jaar.
Ten oosten van het gebouw hebben we een plein voor de leerlingen vanaf groep 3. De “zoen en zoef” maakt overdag onderdeel uit van het plein.
Naast het plein voor de oudere leerlingen ligt het park. Wij mogen als school gebruik maken van het park. In het park bevinden zich ook weer speciale speelhoeken en ruimten. In de ochtendpauze houden alle leerkrachten toezicht op het plein. Ook voor oudere kinderen is speelmateriaal aanwezig. Groep 1/2 kan dagelijks gebruik maken van het speellokaal. Sporadisch kunnen andere groepen daar ook gebruikt van maken, bijvoorbeeld voor het vak drama of emotionele ontwikkeling. Op de tweede verdieping ligt het gymlokaal. Dit gymlokaal, één van de mooiste van Enschede, heeft drie mega grote ramen met natuurlijk licht en uitzicht op het park.

Wilt u een referentie plaatsen?

Overzicht Referenties

camiel-331x500.png

Camiel Pas

De uitvinding is een school waar je als schooldirecteur, adviseur of ouder tijdens een bezoek direct merkt met hoeveel betrokkenheid er onderwijs wordt gegeven dat net even wat anders is. Anders in de zin dat het kinderen weet uit te dagen met gepersonaliseerd onderwijs....
Lees meer...

De uitvinding is een school waar je als schooldirecteur, adviseur of ouder tijdens een bezoek direct merkt met hoeveel betrokkenheid er onderwijs wordt gegeven dat net even wat anders is. Anders in de zin dat het kinderen weet uit te dagen met gepersonaliseerd onderwijs met tegelijkertijd heel veel waardevolle sociale interactie tussen kinderen. Middels het individueel ontwikkel plan wordt het onderwijsproces geïnitieerd en inzichtelijk gemaakt voor kinderen zelf, leerkrachten en ouders. Kinderen hebben zicht op wat ze doen en hoe het gaat en krijgen sneller en vaker feedback van leerkrachten. Kortom digitale techniek ten dienste van het leren van kinderen recht doende aan verschillende talenten van kinderen en verschillen in tempo. Een school waar je als kind gezien wordt en je vanuit je eigenheid mag groeien en ontwikkelen.

Een bezoek aan de uitvinding in combinatie met het enthousiasme van kinderen, team en Niels laat je op een mooie wijze ervaren, hoe je door heel veel energie en geloof in je ideeën, tot een vernieuwend aantrekkelijk onderwijsconcept kunt komen.

Jolanda_Pen_Annina_Romita.jpg

Jolanda Pen

Afgelopen jaar hebben wij de beslissing moeten nemen om onze kinderen te wisselen van basisschool. Wat voor ons een hele moeilijke beslissing was, was voor de meiden zo gebeurd. Na enkele scholen bezocht te hebben....

Lees meer...

Afgelopen jaar hebben wij de beslissing moeten nemen om onze kinderen te wisselen van basisschool.

Wat voor ons een hele moeilijke beslissing was, was voor de meiden zo gebeurd.  Na enkele scholen bezocht te hebben hadden wij toch al direct een heel goed gevoel over de Uitvinding.

Na de rondleiding en de enthousiaste uitleg van Niels Anderson maar ook door diverse leerlingen en leraren was er voor ons geen andere reden meer om verder te gaan zoeken naar een andere school.

Deze manier van werken op niveau sprak ons enorm aan. Omdat de ene dochter altijd voorliep op de “normale” basisschool en de andere dochter altijd net niet mee kon komen leek dit de perfecte aansluiting op hun behoeften qua les.

Na slapeloze nachten hebben we vlak voor de zomervakantie de knoop doorgehakt. Nu de kinderen een half jaartje meedraaien op de Uitvinding vraag ik me af waarom we die slapeloze nachten hebben gehad.

Vanaf dag 1 zijn ze met open armen ontvangen. Ze kwamen thuis met een grote glimlach op hun gezichtjes en vonden maar vinden het ook geweldig op school.  Al snel werden er nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt.

Elke dag gaan ze met veel plezier naar school en als ze dan uit school komen wordt toch wel dagelijks de iPad erbij gepakt om te laten zien wat ze allemaal gedaan hebben, waar ze mee bezig zijn en om te oefenen / werken aan opdrachten.

Al met al zijn wij zeer tevreden met het gepersonaliseerde onderwijs op de Uitvinding hadden we geen betere keus kunnen maken!

Guus-Pien-en-Carmen.JPG

Carmen van der Meer

"Ooit kwam ik de uitspraak tegen: Normaal is het gemiddelde van alle afwijkingen (omdenken)! Ik ben dan ook erg blij dat De Uitvinding samen met leerlingen en ouders opzoek gaan naar waar de talenten liggen."
Lees meer...
"Natuurlijk is geen kind volledig het gemiddelde. De uitvinding (hun zeer gedreven team) is continu opzoek naar hoe mijn kinderen uitgedaagd kunnen worden om hun eigen beslissingen te nemen en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat alles afgestemd op het individuele kind. Natuurlijk passend bij dat wat kinderen kunnen en binnen gegeven kaders. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is prachtig om te zien en het grappige is, dat kinderen het er wonderbaarlijk goed op doen. Ze kunnen zelf keuzes maken en ze hoeven niet de hele dag te doen wat de juf zegt. Ze werken aan "eigen gekozen" doelen en wat is er nou mooier dan dat de doelen worden bereikt. Het zijn steeds kleine mijlpalen. Het is zo zichtbaarbaar gemaakt voor de kinderen, met tussentijdse diploma's en dergelijke, dat geeft een enorme stimulans. Ieder kind op zijn eigen niveau ervaart dit. Iedere stap/stapje/hobbel/uitdaging/verwondering of het herkennen van je talent wordt bewust ervaren door de kinderen. Volgens mij kun je kinderen geen groter geschenk geven (bewust wording). Dat zijn lessen die afwijken van het het normale. Dus niet geredeneerd vanuit het GEMIDDELDE want; NORMAAL IS NIETS ANDERS DAN HET GEMIDDELDE VAN DE AFWIJKINGEN. Ik ben oprecht trots dat mijn kinderen op deze manier onderwijs mogen ervaren. Ik heb bewondering voor hoe het team van De Uitvinding dit prachtige systeem neer zet."
Carmen, moeder van Guus en Pien.
Marjolein-van-t-Hoog.png

Marjolein van ‘t Hoog

"Sinds begin dit schooljaar zit mijn tweeling op De Uitvinding. De keuze om over te stappen naar een andere school is niet makkelijk, maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb!"
Lees meer...
"De manier van onderwijs biedt voor ieder kind een persoonlijke leerweg, die door de 6-wekelijkse gesprekken tussen coach en leerling wel goed in de gaten wordt gehouden. Deze school laat een kind ontdekken wat zijn/haar sterke kanten zijn. De leerlingen ontwikkelen (naast de reguliere vakken) vaardigheden die in deze wereld belangrijk zijn, zoals werken met iPads, samenwerken, presenteren, plannen, Engels spreken, etc. Maar wat ik nog het mooiste vind: gelukkige kinderen. Een juf die tijd en aandacht heeft waar dat nodig is. Een team dat met elkaar oplossingen zoekt als een leerkracht even wat meer tijd moet maken voor iemand. Door de manier van werken met vakleerkrachten, leren ook alle leerkrachten alle leerlingen kennen. Het voelt voor mij als een school waarbinnen het hele team de leerlingen ondersteunt en daardoor in zowel leerkrachten als leerlingen het beste naar boven wordt gehaald. Daarom sinds de kerstvakantie ook mijn derde kind "overgezet" naar deze school, om hem dezelfde kansen te bieden als zijn broers. Niets dan lof voor deze school."

Marjolein, moeder van Aron, Joost en Thomas.
Unknown_Person.png

Sam Moeke

Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot brede scholen en kindcentra en richten zich op leerlingen van 2 tot 14 jaar. Op de pabo waar ik werk varieert ons aanbod
Lees meer...

daarom van specialistische verdieping tot rijke verbreding. Studenten maken keuzes die passen bij hun kwaliteiten en carrièrewensen. Slimme keuzes die kans geven op een gevarieerde loopbaan. Keuzes binnen en buiten gebaande paden die bijdragen aan een krachtig profiel voor een toekomstperspectief met een eigen kleur. Om een beter beeld te krijgen bij hoe een basisschool met een dergelijke opvatting dit invult stapte ik onlangs OSJS De Uitvinding binnen. Het gebouw waarin De Uitvinding is gehuisvest straalt uit dat de school een onderdeel is van samenwerking in de wijk. Jong en oud leeft en leert naast en met elkaar. In de school heerst een aangename sfeer waar rust, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid door leerlingen en personeel wordt uitgestraald. Hoewel De Uitvinding soms is neergezet als iPadschool, heb ik geenszins het idee gehad dat de iPad centraal staat in het onderwijs op De Uitvinding. Net als jaren geleden het krijtje werd ingeruild voor de vulpen en later balpen, zo is de iPad eveneens een middel. Een middel dat op De Uitvinding wordt ingezet om de leerlingen op eigen niveau en tempo te laten leren. Naast het werken met een iPad wordt er gewerkt met boeken, concreet leermateriaal en is er veel gelegenheid tot samenwerken tussen leerlingen en leerkrachten.

De Uitvinding probeert aan de hand van gepersonaliseerd leren zo goed als mogelijk is binnen hun mogelijkheden de leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Daarvoor daagt De Uitvinding haar leerlingen uit nieuwsgierig, betrokken en kritisch in het leven te staan. Dit vraagt van de leerkrachten dat zij minimaal dezelfde eigenschappen beheersen om de wereld te kunnen vertalen in boeiend en aansprekend onderwijs. Onderwijs dat van deze tijd is, dat inspeelt op onderzoekend leren, ondernemerschap, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Onderwijs dat aanspoort te denken buiten vaste kaders. Hiervoor heeft De Uitvinding als doel om hun onderwijs zo uitdagend als mogelijk, maar zo gestructureerd als nodig te laten zijn om leerlingen het beste in zichzelf naar boven te laten halen. Deze manier van onderwijs staat op De Uitvinding letterlijk en figuurlijk in de kinderschoenen en dat vraagt een open (en daarmee kwetsbare) houding van het team. Deze open houding helpt hen te leren en te zien wat voor verbetering vatbaar is. Vanuit een pedagogisch en didactisch partnerschap met ouders en instanties buiten de school streeft De Uitvinding dagelijks naar verbetering. Deze houding zorgde ervoor dat ik mij zeer welkom voelde op de school.

 

Om toekomstige leerkrachten buiten vaste kaders van het reguliere onderwijs te laten denken, zie ik het als een enorme kans voor onze studenten om ervaring(en) op te doen met scholen zoals De Uitvinding. Toekomstige leerkrachten worden op die manier gestimuleerd om het leerproces van de leerling centraal te stellen, de leerling daar mede verantwoordelijk voor te maken en dat als uitgangspunt te nemen voor het onderwijs in het algemeen. Iets dat het reguliere onderwijs in mijn ogen (nóg meer) moet gaan doen.

 

Unknown_Person.png

Martin de Vos

"Wat een heerlijkheid om de Uitvinding binnen te stappen...."
Lees meer...
"Het nieuwe gebouw, de kleurrijke inrichting, de rust en de veilige setting voelen als een warme deken. Naast het gebruik van de i-pad staat "Meesterschap is vakmanschap" hoog in het vaandel. De Uitvinding is een school waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en zich zelf mogen (uit)vinden in al hun mogelijkheden."
Unknown_Person.png

Debby Broersma

"Ik was erg nieuwsgierig naar het onderwijsconcept van de openbare Steve Jobsschool de Uitvinding in Enschede en hoe ze omgaan met tablets en gepersonaliseerd leren."
Lees meer...

"Wat ik zag bij een bezoek aan de school, is dat de kinderen starten in stamgroepen met leeftijdsgenoten en vervolgens hun eigen doelen voor de dag gaan plannen. Daarna gaat iedereen uiteen naar hun eigen plekje in de school om hun doelen te realiseren. Dit kan een klassikale instructie zijn voor rekenen, een workshop over de Romeinen of stil werken aan je eigen opdrachten. En dit alles afgestemd op je eigen niveau en deels je eigen voorkeur. Voor mijn gevoel gepersonaliseerd leren in een ultieme vorm.

De vragen die het bij me oproept, is hoe je de vorderingen van de leerlingen goed kunt monitoren. Hoe kun je ze stimuleren het beste uit zichzelf te halen en is er ook een ondergrens wat er “gewoon” geleerd moet worden? Hoe houd je dit goed in de gaten en hoe stem je je onderwijs en begeleiding hierop af?

Na een ochtend meelopen, praten met verschillende docenten, stagiaires en de schoolleider, heb ik een heel goed gevoel bij De Uitvinding. Naar mijn idee hebben ze duidelijk ideeën over het behalen van doelen en opbrengsten voor elk kind. Er is een duidelijk ondergrens die in de gaten wordt gehouden en wordt bijgestuurd voor elk kind. Scores op tussentijdse toetsen worden direct ingezet om ieder kind te volgen en indien nodig bij te sturen. Daarnaast volgt de stamgroepdocent het kind met input van andere docenten en is er een aparte coach voor elk kind die het portfolio regelmatig evalueert samen met de leerling. De andere kant van het verhaal is ook dat de docenten een andere rol hebben. Ze zijn meer begeleider van het kind en daarnaast inhoudelijk verantwoordelijk voor 1 of enkele vakgebieden. Dit biedt kansen om je als specialist te verdiepen en de beste instructies/lessen te ontwerpen. Aan de andere kant volg je de leerlingen dus meer op afstand en moet je het doen met de informatie van anderen. De cultuur en pedagogische aanpak in De Uitvinding wordt bepaald door PBS. Dit werkt prima in De Uitvinding. Er is rust tijdens de lessen door een gezamenlijke taal en omgangsvormen ondanks verschillende leeftijden. Zo kan ieder zijn eigen ding kan doen met respect voor elkaar.

Naar mijn idee is het De Uitvinding gelukt om in relatief korte tijd een onderwijsconcept neer te zetten die verder gaat in gepersonaliseerd leren vanuit het idee ieder kind zijn eigen talenten te laten ontdekken en ontplooien. Er is een goede mix van vrijheid in gebondenheid met aandacht voor de (minimale) opbrengsten die belangrijk zijn. Ik ben benieuwd hoe leerlingen het doen na verloop van tijd en hoop dat er continue onderzoeksgegevens worden verzameld om de resultaten te monitoren. Ook de cultuur van goed samenwerken is essentieel en samen feesten vieren, is ook een groot goed."
Debby Boersma, schoolleider in opleiding.

Unknown_Person.png

Kaja Pieperriet

"Maandagochtend; mag ik alsjeblieft thuis blijven mama? Ik wil echt niet schaatsen, ik weet niet hoe dat moet en ik kan het niet..... Ik zie een gespannen gezichtje.
Lees meer...
"Vol vertrouwen in zijn juf breng ik hem toch naar school. Op het hart gedrukt dat niks moet en kijken ook mag.
Juf herhaalde dit nog eens. Dat idee gaf rust.

Maandagmiddag ik kom op school: ik word enthousiast toe geroepen.... mamaaaa ik kan schaatsen, ik heb het toch gedaan, het was zo leuk! Knipoog van de juf, wat fijn om.jezelf te mogen zijn en van daaruit te leren. Dit maakt de uitvinding nou zo bijzonder ?" 

"En vandaag? Vandaag was de 1e schaatsles?"

Kaja, moeder van Ji Rong

Inspiratiebron

Leerlingen zijn het meest creatief als op jonge leeftijd. We zien dat creativiteit verdwijnt als kinderen ouder worden. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat ze op school veel te veel ' gedwongen' worden de dingen zo te doen, zoals de leerkracht dit wil. Wij willen graag dat kinderen ontdekken en verwonderen. Zo breed mogelijk, met zoveel mogelijk aspecten en keuzes te maken krijgt, zodat ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talent ligt.
Onze workshops en ons Talentenplein zijn mooie voorbeelden waar een leerlingen zelf keuzes kan maken!

Gepersonaliseerd onderwijs

In het voorjaar van 2015 zijn we definitief overgegaan op gepersonaliseerd onderwijs. De leerling plant samen met ouder naar welke workshop hij gaat en krijgt les van een vakspecialist. Binnen het I.O.P (Individueel Ontwikkel Plan) weet de leerling wat zijn doelen zijn. 
De leerling plant zelf, zij weet wat haar doelen zijn en heeft invloed op haar eigen ontwikkeling.

GEÏNTERESSEERD?

OBS De Uitvinding
Velveweg 52, 7533 XK Enschede
053 431 92 23  |  info@deuitvinding.nl